Útoky rebelů

Za poslední čtvrt rok došlo k dvanácti útokům ze strany rebelů. Obzvláště devastující se uskutečnil ani ne před měsícem na náměstí, kde se zrovna slavnostně odhaloval pomník. Při útoku zemřelo více než padesát lidi a přes sto lidí bylo zraněno, mezi mrtvými je i syn starosty, bývalá fotbalová hvězda a šest vojáků. Několik poslanců, kteří se přijeli na tuto slavnostní událost podívat, je v nemocnici, všichni jsou však mimo ohrožení života

K ostatním útokům došlo na veřejných místech, především tam, kde se zdržuje více lidí. Zaútočit na další akci si však už rebelové nedovolili. Podle plukovníka Smithe je to díky zvýšeným bezpečnostním opatřením na každé akci. Spousta vojáků byla také povolána na zámek, z důvodu právě probíhající Selekce. Během ní zatím nedošlo k žádnému útoku, což plukovník bere jako dobré znamení.

Zeptali jsme se na bližší informace ohledně rebelů a také na to, jaké proti nim armáda podníká kroky. Je známo, že existují dva rebelské tábory, jeden z nich - Seveřani - pouze nesouhlasí s režimem a usilují o změnu některých zákonů. Problémem je radikálnější z těchto dvou táborů - Jižané, jimž jsou právě připisovány všechny útoky. Podle plukovníka jsou oba tábory dobře organizované a všem členům rebelského hnutí byl poskytnut vojenský či jiný výcvik. Usuzuje tak podle profesionálního provedení akcí. Jižná rebelové jsou také skvěle vyzbrojeni. Plukovník ujišťuje veřejnost, že armáda pracuje na vypátrání rebelských základen, sponzorů a dodavatelů zbraní. V posledních měsících zaznamenala armáda velký pokrok, po jednom z útoků se jim podařilo zajmout pět příslušníků Jižního tábora. Tři z nich se pokusili o sebevraždu a dva byli bohužel úspěšní, třetí z nich je ve vážném stavu v nemocnic. Zbylí dva jsou vyslýcháni a budou postaveni před soudem. Žádné bližší informace bohužel plukovník nemůže sdělit, protože vše je přísně tajné. Přesto však děkujeme plukovníkovi za spolupráci.

Zeptali jsme se také několika vojáků, co říkají na nedávné údalosti, co by doporučili běžným občanům a také jak se jim zamlouvá možná vojenská podpora od našich francouzských spojenců.

Ve většině názorů se shodují se svým nadřízeným, považují za dobré znamení, že v poslední době nedošlo k žádnému útoku, přesto se však nenechávají ukolébat a nepolevují v ostražitosti. Útok může přijít kdykoliv a kdekoliv. Naši stateční vojáci se tomu avšak pokoušejí předejít. S plukovníkem Smithem se shodli také na výběru míst útoku, domnívají se, že rebelové vybírají cíle tak, aby došlo k co největším škodám a nebo ztrátám na životech.

Občanům poté doporučují, aby zbytečně nepodléhali panice a dodržovali zákony. Za nebezpečné považují vycházení z domu v pozdních hodinách. Účast na hromadných akcí za riziko naopak nepovažují. Musí být však z hlediska občanů dodrženo několik podmínek. Je nezbytné, aby se občané chovali na akích ukázněně a nevyvolávali žádné potyčky nebo konflikty, které by vyžadovali zásah bezpečnostních složek. Nutné je, aby občané poslouchali výzev vojáků a byli ochotni s nimi spolupracovat. Uvidí-li kdokoliv z občanů něco podezřelého, má to jít okamžitě nahlásit někomu z vojáků.

Na spolupráci s francouzskými vojáky se většina dotazovaných už těší, zároveň ale mají obavy z možné jazykové bariéry. Spolupráci si budou moct vojáci vyzkoušet na několika cvičeních, které se budou konat jak ve Francii, tak v našem království.